Tudnivalók a garanciáról

 A SZERZŐDÉSES JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

 

Az almamax.hu webáruház az általa forgalmazott termékekre és azok tartozékaira (továbbiakban: a "Termék") a vásárlás dátumától számított az alább megjelölt határidőig jótállást vállal.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Ha az Ügyfél a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek. A jótállás időtartama az eladási árhoz igazodik az alábbiak szerint.

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

Meghibásodott készüléket a xiaomishop.hu címére kérjük eljuttatni (a szállítási díj minden esetben a vásárlót terheli).

 

MOBILTELEFONOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

A 14 munkanapon belüli pénz-visszafizetési garanciában kizárólag hiánytalan csomagot tudunk kezelni. 3 munkanapon belüli csere garanciás terméket 72 órán belül kicseréljük. Ennek fontos feltétele, hogy a készülék sérülésmentes legyen és az összes gyári csomagolása, tartozéka meglegyen. Bármelyik feltétel meghiúsulása esetén a készüléket nem áll módunkban garanciális feltételek között kezelni. A jótállási igény a vásárlási számlával érvényesíthető!  A vásárló a termék szervizelésre való beküldésével az anyaghiba, munkahiba vagy hiányosság felfedezésétől számított legkésőbb két (2) héten belül, de mindenképpen a szerződéses jótállási időn belül köteles értesíteni a xiaomishop.hu webáruházat, ha a termék az alábbi követelményeknek nem felel meg, és köteles a terméket a xiaomishop.hu webáruház hivatalos szerviz-átvevőhelyére javítás céljából haladéktalanul beszolgáltatni. A szerződéses jótállási idő alatt a xiaomishop.hu webáruház külön díj felszámítása nélkül a hibás teljesítés kizárólagos jóvátételeként, saját döntése szerint, vagy megjavítja, vagy kicseréli a hibásnak bizonyult terméket. A xiaomishop.hu webáruház által önként vállalt jótállás a szerződéses jótállási idő végével minden körülmények között lejár. Jelen szerződéses jótállás képezi a xiaomishop.hu webáruház által a termékre vonatkozóan vállalt teljes és kizárólagos jótállást. Közvetlenül a vásárlóval szemben semmilyen más hallgatólagos vagy kifejezett jótállás nem köti a xiaomishop.hu webáruházat. A jogszabály által előírt kivételektől eltekintve, a xiaomishop.hu webáruház semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a termék meghibásodása által okozott károkért, illetve az adatvesztésért, továbbá nem vonható felelősségre a hibás termék használatából, illetve a termék használatának kieséséből eredő, előre nem látható vagy következményes károkért*.(*) Beleértve többek között, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot és a nem vagyoni károkat, így az esetleges a használati-, idő-, vagy adatvesztést, a kényelmetlenséget, a kereskedelmi veszteséget, a kiesett nyereséget vagy megtakarítást.a)

 

 A javításról:

A javítási idő az átvételtől számított max. 30 munkanap. A javítási idő alatt cserekészüléket biztosítani nem tudunk. A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenheti. Ha a javítás során kiderül, hogy a bejelentett hiba nem hardver eredetű (idegen szoftver, helytelen kezelés, vírus okozta), úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel és/vagy a javítást elutasítsa.
Javításhoz általában a komplett alapgépet kell a szervizbe behozni (Eredeti csomagolásban, tartozékokkal. Cégünkkel történő előzetes egyeztetés alapján ettől el lehet térni.)
FONTOS: Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy idegen forrásból származó szoftvert NE telepítsenek a készülékekre, mert meghibásodásokkal járhat, aminek javítási költsége a Vásárlót terheli! Csak a gyári (OTA) frissítés használata ajánlott! Egyéb forrásból származó frissítések telepítéséért felelősséget nem vállalunk!
Ilyen hiba például, ha megáll, lefagy a telefon szoftverfrissítés közben, nem kapcsol be, illetve nem helyes a nyelvi telepítés, stb...
Ha egyszerű szoftverfrissítéssel megoldható a probléma, akkor a javítási költség minimális.

 

TARTOZÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Minden általunk forgalmazott tartozékra 6 hónap garanciát vállalunk. Esetenként ideiglenes termékhiány előfordulhat, amiért felelősséget nem tudunk vállalni! Minden memóriakártyán megtalálható az ARTISJUS Jogvédő Iroda hologramos matricája. A feltöltött képek csak illusztrációk!

 

MIRE NEM VONATKOZIK A JÓTÁLLÁS?

 

A szerződéses jótállás nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen beavatkozásból, változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett javításokból erednek.

A jótállás nem terjed ki, többek között, a további hibákra vagy károkra:

1. a Termék rendeltetésének nem megfelelő illetve nem szokásos használatából eredő meghibásodásokra és károkra;
2. a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő meghibásodásokra és károkra és a nem kompatibilis eszközökhöz történő rákötés esetén;
3. a helytelen kipróbálásból, használatból, karbantartásból, üzembe helyezésből, módosításból, jogosulatlan vagy módosított, illetve megváltoztatott szoftver-alkalmazásból eredő hibákra vagy károkra;
4. az antenna károsodására vagy törésére, kivéve, ha azt anyag- vagy gyártási hiba okozta;
5. azokra a Termékekre, amelyeket a teljesítményüket károsan befolyásoló módon szereltek szét és javítottak meg, illetve oly módon, amely nem teszi lehetővé a készülék megfelelő vizsgálatát és bármilyen jótállási igény igazolását, kivéve, ha javítás a Gyártó szakszervizében történt;
6. a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettségével, elérhetőségével, minőségével vagy a mobil szolgáltató által üzemeltetett rendszer működéséből eredő károkra és hibákra;
7. nedvesség, folyadék vagy ráöntött élelmiszer következtében jelentkező hibákra és károkra;
8. a Termék vezérlőegységéhez tartozó vezeték megnyúlására, a letört modemfülre;
9. a rendeltetésszerű használat során bekövetkező karcolásokra vagy egyéb károsodásokra a készülék felületén,
10. a bőrtokra
11. az ideiglenes jelleggel bérelt Termékekre;
12. a rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre.

 

AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK


Akkumulátorának élettartamát hosszabb ideig megőrizheti, ha a készüléket nem hagyja teljesen lemerülni. Ha készüléke töltöttsége 20% alá csökken, töltse fel!
Egy ilyen töltési ciklus minimum 2,5 óra, de akár 8 órát is igénybe vehet. Az akkumulátor teherbírását rendkívül befolyásolják a telefonálási szokások. Egy telefon akár 4-5 napot is működhet egy feltöltéssel, míg ugyanez a készülék folyamatos telefonálás, zenelejátszás vagy internetezés mellett órák alatt lemerülhet. Ugyancsak befolyásolja a hőmérséklet, illetve a páratartalom készüléke akkumulátor teljesítményt (legtöbbet 23-26 °C-on bír). Ezen információk modellenként változhatnak.
A xiaomishop.hu Webáruház nem biztosít ingyenes jótállási szolgáltatást az elhasználódás folytán bekövetkezett hibákért és az elhasználható termékek, mint pl. az akkumulátorok Optimális Teljesítményi Időn túl történő használatáért.

 

A GARANCIÁRA VONATKOZÓ EGYÉB TUDNIVALÓK

A Kínai eszközökre 2 év kellékszavatosság is érvényes, az ettől eltérő időtartamú garanciát külön, az adott termék termékoldalán jelezzük! Meghibásodott készüléket az almamax.hu címére kérjük eljuttatni (a  magyarországi szállítási díj minden esetben a vásárlót terheli). 

A garanciális igény a garanciális időn belül a vásárlási számlával érvényesíthető. A garanciális idő alatt a almamax.hu webáruház külön díj felszámítása nélkül a hibás teljesítés kizárólagos jóvátételeként, saját döntése szerint, vagy megjavítja, vagy kicseréli a hibásnak bizonyult terméket. 

A jogszabály által előírt kivételektől eltekintve, a xiaomishop.hu webáruház semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a termék meghibásodása által okozott károkért, illetve az adatvesztésért, továbbá nem vonható felelősségre a hibás termék használatából, illetve a termék használatának kieséséből eredő, előre nem látható vagy következményes károkért - beleértve többek között, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot és a nem vagyoni károkat, így az esetleges a használati-, idő-, vagy adatvesztést, a kényelmetlenséget, a kereskedelmi veszteséget, a kiesett nyereséget vagy megtakarítást.

 

GARANCIA HOSSZABBÍTÁS

A gyári garancia lejáratát követően, rendeltetésszerű használat mellett fellépő tartós belső hibából eredő, a termék alkatrészeinek előre nem látható meghibásodása esetén nyújt fedezetet, a gyári garanciával megegyező feltételekkel. Kiegészítő garancia vásárlása csak a főtermék vásárlásakor lehetséges, a megrendelést követően, önálló termékként garancia hosszabbítás vásárlása nem lehetséges. A garancia hosszabbítás a vásárláskor elektronikusan is elküldött számla mellékelélésével érvényesíthető.

 

A JAVÍTÁSRÓL

A javítási idő általában az átvételtől számított 30 munkanapot nem haladja meg, azonban - tekintettel az alkatrészek külföldi beszerzésére - az alkatrész ellátottság hiányában előfordulhat ennél hosszabb javítási idő is. A javítási idő alatt cserekészüléket biztosítani nem tudunk. A javításhoz csak új alkatrészt használunk fel. A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenhet. Ha a javítás során kiderül, hogy a bejelentett hiba nem hardver eredetű (helytelen kezelés, vírus okozta), úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel.

Javításhoz általában a komplett alapgépet kell a szervizbe behozni (Eredeti csomagolásban, tartozékokkal. cégünkkel történő előzetes egyeztetés alapján ettől el lehet térni.)

 FONTOS: Az általunk forgalmazott Kínai termékhez a gyártó által biztosított ún. "Global" romot biztosítunk. Bármely fenti felszereltség esetén az operációs rendszerek értesítései alapján letölthető és telepíthető frissítések telepíthetők ugyan - azonban az ettől eltérő forrásból származó rom verziók telepítése egyértelműen garanciavesztő hatású!